Verbinding
Ontwikkeling
Volharding
Respect
Vurigheid

School/ studie

ITC Heerenveen

Instroom Talent Centrum (ITC) Partner van Lootschool OSG-Sevenwolden Heerenveen.
Sinds 2001 is OSG Sevenwolden een Topsport Talentschool. De Stichting LOOT (Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport) bundelt een groep scholen die leerlingen die topsporter zijn of dat willen worden, in staat stellen hun schoolactiviteiten en sportactiviteiten te combineren. Als Topsport Talentschool houdt OSG Sevenwolden rekening met talentvolle leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden.
Om talentvolle judoka’s een helpende hand te reiken, biedt het OSG Sevenwolden hen een aantal faciliteiten aan. Eén van die faciliteiten is het zogenaamde InstroomTalenten College (ITC) waarin talentvolle judoka’s extra training krijgen tijdens schooltijd.

Centraal Lootcoördinator OSG:  www.osg-sevenwolden.nl Gert de Boer

Selectie ITC regionale training judo A-Zeven

Tijdens de regionale Azeven-training op donderdagavond in Sportstad Heerenveen wordt bepaald of je in aanmerking komt voor het ITC. Leeftijd 12+ (-15,-18)
De trainers van de A-zeven training, John van de Meer, Timo van Leerdam en Edwin Steringa bepalen of je in aanmerking komt voor de ITC judogroep. Deelname aan het ITC kan alleen als je ook op school zit bij het OSG Sevenwolden.

SELECTIE REGIONALE A7 TRAINING

Talentvolle sporters op Topsport Talentscholen

Topsport Talentscholen houden rekening met jouw sportieve ambities en zijn in staat om deze ambities optimaal af te stemmen op het onderwijs. Zij leveren hiervoor hoogwaardige begeleiding en kunnen waar noodzakelijk ook extra onderwijsvoorzieningen inzetten om dit mogelijk te maken, zoals:

  • een flexibel lesrooster met ruimte voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) ontheffing van bepaalde vakken;
  • uitstel of vermindering van huiswerk;
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • deskundige topsporttalentbegeleider(s) met korte lijnen naar de sport en een
  • team van docenten die ingespeeld zijn op de combinatie van topsport en studie.

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A-, Selectie-, of HP-status en voor talentvolle sporters met een IT(internationaal talent)-, NT(nationaal talent)- of belofte status.

Het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport

Het Expertisecentrum ondersteunt van oudsher alle Topsport Talentscholen in Nederland en beoordeelt onder meer de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen. Het Expertisecentrum en de dertig Topsport Talentscholen monitoren, verbeteren en borgen de kwaliteit in een driejarige auditcyclus, inclusief jaarlijkse verantwoording van de onderwijsresultaten en de tevredenheid.

Het Expertisecentrum organiseert scholing, studiedagen en netwerkbijeenkomsten voor topsporttalentbegeleiders, -coördinatoren en schoolleiders. Zo kunnen Topsport Talentscholen de kwaliteit van hun begeleiding en maatwerkonderwijs (voortdurend) verbeteren.

Talentvolle sporters op reguliere scholen

Het Expertisecentrum ondersteunt daarnaast reguliere scholen in het voorgezet onderwijs die de combinatie van school en topsport mogelijk willen maken voor talentvolle sporters met een NOC*NSF-status.

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Topsport Talentscholen ook reguliere scholen faciliteiten bieden aan individuele talentvolle sporters met een NOC*NSF-status. Dat is vooral handig wanneer de Topsport Talentschool te ver weg is, of niet de juiste opleiding biedt. Je vraagt als talentvolle sporter daarvoor faciliteiten zoals ontheffingen aan bij de directeur van je reguliere school. De school doorloopt vervolgens een aanvraagprocedure via het Expertisecentrum en het ministerie van OCW voor het mogen verlenen van de ontheffingen. Het Expertisecentrum VO en Topsport adviseert, informeert en ondersteunt deze ontheffingsscholen in het begeleiden van de individuele talentvolle sporter(s).


De JBN hanteert samen met NOCNSF criteria voor het toekennen van talentstatussen. Hiervoor worden zogenaamde talentprofielen gebruikt die door NOCNSF zijn vastgesteld. Sinds september 2010 is een talentstatus een voorwaarde voor de faciliteiten op een Topsport Talent/LOOTscholen in Nederland.
De statussen worden toegekend als wordt voldaan aan óf de programma eis óf de prestatie eis. Voor de criteria op basis van een prestatie gelden de resultaten van het lopende seizoen*.

De status van judoka’s die voldoen aan de programmaeis wordt per 1 september toegekend voor de duur van 1 jaar. De status van judoka’s die voldoen aan de prestatie-eis
wordt uiterlijk 1 mei toegekend voor de duur van 1 jaar. Voor sporters die na 1 mei in het lopende seizoen nog de prestatie-eis halen, wordt ook de status toegekend voor de duur van 1 jaar.
Sporters die een status toegewezen hebben gekregen, komen in aanmerking voor voorzieningen van de zeven Regionale Topsportorganisaties (RTO), de voormalige Olympisch netwerken. Bij de RTO zijn regionale organisaties aangesloten die talentvolle sporters kunnen ondersteunen in hun sportuitoefening. Voor een overzicht van alle RTO kun je kijken
op www.nocnsf.nl.

Er zijn dertig Topsport Talentscholen in Nederland. Met gemiddeld honderd leerlingen met een NOC*NSF-status of KNVB-beloftestatus zijn de Topsport Talentscholen de optimale omgeving voor de talentvolle sporter om sport en studie op het hoogste niveau te kunnen combineren. Deze scholen zijn verenigd in het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport (voorheen Stichting LOOT).