Verbinding
Ontwikkeling
Volharding
Respect
Vurigheid

Afmelden Judo A-Zeven


Door het invullen van onderstaande gegevens, beëindigd u het lidmaatschap van Judo A-Zeven en tevens de automatische machtiging aan Judo A-Zeven.

Opzeggen van het lidmaatschap met in acht name van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De incasso wordt stopgezet aan het einde van de daaropvolgende maand na de opzegging

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Algemeen:
• Het lidmaatschap is strikt persoonlijk;

Afmelden lidmaatschap

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Geslacht
Uitschrijfdatum(Vereist)