Verbinding
Ontwikkeling
Volharding
Respect
Vurigheid

Aanmelden

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Algemeen:
• Het lidmaatschap is strikt persoonlijk;

U akkoord met de algemene voorwaarden van TalentBaseNL. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Voor minderjarigen is toestemming van ouder/ voogd noodzakelijk.

TalentBaseNL

TalentBaseNL factureert per kwartaal de vastgestelde contributie. Eenmalig worden per inschrijving €25 geïncasseerd.

Judo A-zeven U12

U verleent met het invullen van onderstaande gegevens, tot wederopzegging, machtiging aan Judo A-Zeven om een bedrag van 10 euro per maand als contributie af te schrijven. Eenmalig worden per inschrijving €25 geïncasseerd.

Aanmelden lidmaatschap

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Geslacht
Programma
Inschrijfdatum