Verbinding
Ontwikkeling
Volharding
Respect
Vurigheid

Algemene voorwaarden

Voorwaarden TalentBaseNL Lidmaatschap:

Algemeen:
• Het lidmaatschap van TalentBaseNL is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap bij de club;

Lidmaatschapsvoorwaarden:
• De minimale lesperiode bedraagt 6 maanden. De opzegtermijn is 1 maand ingaande per de 1ste van de maand en wordt reglementair in rekening gebracht;
• Alleen digitale aanmeldingen en opzeggingen via de website worden in behandeling genomen;
• Bij aanmelding als judoka van TalentBaseNL is lidmaatschap van de Judo Bond Nederland (JBN) verplicht. Dit in verband met de officiële erkenning en secundaire aansprakelijkheidsverzekering en aanvullende ongevallenverzekering;
• Het lidmaatschap van TalentBaseNL staat los van het lidmaatschap van de sportschool of vereniging en wordt niet automatisch door de sportschool of vereniging beëindigd;

Betalingsvoorwaarden:
• Bij aanmelding TalentBaseNL dient een éénmalige bijdrage van €25,- aan inschrijfgeld te worden voldaan voor administratieve kosten;
• Betalingen voor toernooien en trainingsstages dienen te worden voldaan door middel van het verstrekken van een incassomachtiging;
•;Betaling van contributie aan TalentBaseNL worden middels een factuur per kwartaal in rekening gebracht;
• Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer heeft TalentBaseNL het recht u de toegang tot de lessen te ontzeggen totdat de betalingsachterstand voldaan is. Het lesgeld loopt echter wel door;
• TalentBaseNL behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Middels een publicatie, zal de judoka/ ouders en of verzorgers minimaal 1 maand van tevoren hiervan op de hoogte worden gesteld;
• Na opzegging van het lidmaatschap van TalentBaseNL ontvang je van ons een automatische schriftelijke bevestiging per mail op het bij ons bekende emailadres;

Officiële feestdagen en vakanties:
• Op officiële feestdagen zijn er geen reguliere lessen. Houd onze facebookpagina en of e-mail in de gaten voor mogelijke andere activiteiten tijdens de vakanties. Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Het totale lesgeld voor een jaar is verdeeld over 4 vaste kwartaal termijnen;
Aansprakelijkheid:
• Stichting TalentBaseNL is niet aansprakelijk voor door u geleden schade tijdens de lessen of bij deelname aan wedstrijden;

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG):
• Binnen TalentBaseNL wordt er gewerkt met persoonsgegevens. TalentBaseNL streeft er na om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we in onze administratie. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van TalentBaseNL.

Overige algemene voorwaarden/ gedragsrichtlijnen:
• Omkleden dient te geschieden in de daarvoor beschikbare ruimte;
• Vanuit hygiënisch oogpunt dient men zich niet buiten de mat te begeven zonder schoeisel;
• Meisjes dragen een wit T-shirt onder hun judopak;
• Lang haar dient vastgezet te worden in een knot of vlecht;
• Nagels dienen kort gehouden te worden om letsel bij medejudoka’s te voorkomen;
• Draag geen sierraden tijdens de les;
• Daarnaast geen etenswaren of drinken op de mat.
• Tijdens de les van de mat? Vraag het aan je trainer. Ga niet zomaar zonder toestemming van de mat af.
• Ziekmelden of afmelden voor een les is niet nodig;